Cele

Fundacja Kreatywny Śląsk została założona w 2013 roku.

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności województwa śląskiego.

Cele szczegółowe Fundacji obejmują:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: