dr Mariusz Raczek

Nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, smart city, zarządzania strategicznego w sektorze publicznym i prywatnym. Ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor i współautor licznych opracowań strategicznych dla sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i makroregionalnym oraz dla sektora przedsiębiorstw. Kierownik projektów z zakresu przygotowania dokumentów strategicznych i planistycznych z […]

dr Krzysztof Wrana

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizujący się w rozwoju lokalnym i regionalnym, zarządzaniu strategicznym, rozwoju nowej gospodarki oraz rewitalizacji. Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Sekretarz Komisji nad Przyszłością Śląska KPZK PAN o/Katowice. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych oraz licznych publikacji naukowych. Uczestnik […]