Przemysław Antkowiak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Laureat w międzyuczelnianym konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski. Specjalista w zakresie: rozwoju lokalnego, zarządzania strategiczne, analiz ekonomiczno-przestrzennych i narzędzi partycypacyjnych. Wielki entuzjasta nowych technologii, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i biegów długodystansowych.