Kontakt

Fundacja Kreatywny Śląsk

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454628

NIP:6423182626

REGON: 24322136500000

Kontaktując się z nami za pomocy ww. adresów e-mailowych zgadzasz się na przetwarzanie danych zgodnie z naszą polityką prywatności.