Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) dotyczy wszystkich serwisów internetowych (zwanych dalej „serwisami”) prowadzonych przez Fundację Kreatywny Śląsk wpisaną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454628 , NIP: 6423182626, REGON: 24322136500000, (dalej „Fundacja”).
  W szczególności niniejsza Polityka dotyczy serwisu prowadzonego w domenie https://www.kreatywnyslask.pl.
 2. Fundacja chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w ustawie  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 1. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności, Fundacja nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym.
 1. Fundacja pobiera i przetwarza uzyskane informacje i dane osobowe w celach:
 • zapewnienia obsługi Użytkowników,
 • zarządzania prowadzenia badań i analiz statystycznych
 • służących ulepszeniu serwisów, usług i technologii.
 1. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie z zastrzeżeniem pkt 6, tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
 1. W czasie korzystania z serwisów prowadzonych przez Fundację, Fundacja może pobierać, w sposób automatyczny, informacje o Użytkowniku w szczególności poprzez pobieranie i zachowywanie numerów IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z serwisami prowadzonymi przez Fundację.
 1. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w imieniu Fundacji lub na jej rzecz, np. przy zlecaniu innym firmom przechowywania danych, utrzymywania serwisów WWW na serwerach (hosting), realizacji zamówień i wysyłki, pomocy w działaniach marketingowych itp. Takie podmioty zewnętrzne mają prawo otrzymać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług oraz muszą chronić dane osobowe w takim samym zakresie jak Fundacja oraz nie mają prawa wykorzystywać ich do żadnego innego celu.
 1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane organom sądowym i administracyjnym.
 1. Fundacja może umieszczać w swoich serwisach internetowych linki do innych stron internetowych, w tym stron należących do podmiotów współpracujących oraz zewnętrznych usługodawców, którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisana w niniejszym dokumencie. Fundacja nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za politykę ani praktykę takich serwisów połączonych linkami i zachęca użytkownika, by przed skorzystaniem z takiej strony, zapoznał się z tymi informacjami.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Serwisy prowadzone przez Fundację mogą wykorzystywać technologię „cookies”. Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego.
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisów prowadzonych przez Fundację i/lub udostępnienia danych.
 1. Fundacja publikuje Politykę prywatności na stronie
  https://www.kreatywnyslask.pl