Gliwicki Program Rewitalizacji do 2023 roku

Gliwicki Program Rewitalizacji był opracowany jako dokument zawierający diagnozę, cele, przedsięwzięcia oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na których występują problemy o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji.