Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prof. W. Basisty

Prace obejmowały przygotowanie prezentacji filmowej dokumentującej niezwykły życiorys ks. prof. W. Basisty, obchodzącego 22.06.2014 r. jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Ksiądz Władysław Basista urodził się 14 lutego 1928 roku w Niedobczycach. W młodości był działaczem ZHP i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Duszpasterz akademicki, prowadził duszpasterstwo wakacyjne w Szwajcarii i wymianę studentów między Polską a Niemcami. Jest również duszpasterzem Mniejszości Niemieckiej dla Katowic.