Konkurs plastyczny “Śląsk – mój dom w przyszłości”

Konkurs został zrealizowany w 2016 roku wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej.

Celem Konkursu jest:

  • rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
  • budowanie tożsamości regionalnej i uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości społeczności lokalnej.

Praca mogły być wykonane na papierze o formacie A 3 lub A4 następującą techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),  collage.

W ramach konkursu wyłoniony został laureat, zostało przyznanych również 12 wyróżnień. Poza dyplomami i nagrodami rzeczowymi dla uczniów i opiekunów wyróżnione prace zostały wydane na kalendarzu okolicznościowym fundacji na 2017 roku. Praca laureata znajduje się na okładce kalendarza, natomiast wyróżnione rysunki obrazują kolejne miesiące.

Załączniki