Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków. Przedmiotem ich prac było wykonanie diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej. W ramach przygotowania dokumentów przeprowadzono m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.