Plan funkcjonalno-użytkowy zarządzania parkiem w Świerklańcu

Eksperci Fundacji opracowali dokument, który ma ułatwić zarządzanie parkiem w Świerklańcu oraz przyczynić się do sprostania wyzwaniom organizacyjnym i finansowym.

Prace te obejmowały zarówno analizę dokumentów jak i weryfikację dotychczasowego zarządzania parkiem, aktywności realizowanych na jego terenie jak również zamierzeń inwestycyjnych i promocyjnych. Dokument będzie odnosił się do wielowymiarowych analiz i propozycji rozwiązań zarówno w wymiarze środowiskowo-przyrodniczym, architektoniczno-przestrzennym jak również w odniesieniu do aspektów organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych.

Dokument został uchwalony wraz ze Strategią Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 w dniu 27 lipca 2017 roku.

Załączniki