Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030

Strategia Rozwoju Świerklańca to dokument porządkujący informacje o gminie i pozwalający efektywnie zarządzać rozwojem zarówno w horyzoncie operacyjnym jak i strategicznym do 2030 roku. Podstawą jego opracowania jest z jednej strony wysoka użyteczność i praktyczność korzystania z niego po uchwaleniu, a z drugiej strony możliwie jak najwyższy poziom utożsamiania się z rozstrzygnięciami strategicznymi, w tym projektowymi przez wszystkich interesariuszy lokalnych.

Jest to dokument dający nowy impuls rozwojowy dla gminy jak również stanowić ma on praktyczne narzędzie ułatwiające pozyskiwanie zewnętrznych środków na rozwój gminy.

Strategia została uchwalona przez Radę Gminy Świerklaniec w dniu 27 lipca 2017 roku.

Załączniki