Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2020+

Prace nad dokumentem obejmowały między innymi:

  • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
  • przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
  • przeprowadzenie dwóch warsztatów strategicznych dotyczących określenia celów oraz kierunków działań oraz sformułowania projektów wdrożeniowych,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych i ostateczną redakcje dokumentu wraz z jego prezentacją  na komisjach i na sesji Rady Miasta.

Załączniki