Strategia Rozwoju Kultury w Mieście Tychy 2017 – 2020 +

Celem prac było m.in.:

 stworzenie syntetycznego obrazu stanu i procesów rozwoju kultury w mieście,

 określenie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz podmiotów rozwoju kultury w mieście wraz z określeniem ich aktualnej i potencjalnej roli w procesach rozwoju,

 identyfikacja pozycji kultury w rozwoju miasta,

 pozycjonowanie miasta w otoczeniu przy wykorzystaniu kultury,

 wypracowanie platform współpracy podmiotów rozwoju kultury w mieście.