Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku jest nadrzędnym dokumentem, który porządkuje wiedzę o mieście oraz wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe lata. Proces opracowania strategii zakładał pięć etapów konsultacji: w pierwszej kolejności badania ankietowe obejmujące zarówno aspekty diagnostyczne jak i propozycji działań oraz projektów.

Załączniki