Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk.

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizujący się w rozwoju lokalnym i regionalnym, zarządzaniu strategicznym, rozwoju nowej gospodarki oraz rewitalizacji.

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Sekretarz Komisji nad Przyszłością Śląska KPZK PAN o/Katowice.

Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych oraz licznych publikacji naukowych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju.  Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.