Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Laureat w międzyuczelnianym konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski.

Specjalista w zakresie: rozwoju lokalnego, zarządzania strategiczne, analiz ekonomiczno-przestrzennych i narzędzi partycypacyjnych.

Wielki entuzjasta nowych technologii, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i biegów długodystansowych.