Nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, smart city, zarządzania strategicznego w sektorze publicznym i prywatnym. Ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autor i współautor licznych opracowań strategicznych dla sektora publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i makroregionalnym oraz dla sektora przedsiębiorstw. Kierownik projektów z zakresu przygotowania dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, rewitalizacji i systemów monitorowania oraz ewaluacji polityk publicznych.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz  funkcjonowania organów zarządczych i organów  nadzoru podmiotów sektora usług publicznych, biznesu i NGO. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach.