Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Prace poza wyznaczeniem granic obejmowały opracowanie projektu strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim województwa śląskiego. W ramach prac sformułowano strategię rozwoju, formy współpracy i kluczowe projekty rozwojowe w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki