Film dokumentalno-przyrodniczy “Polder Buków – koegzystencja człowieka z naturą”

Polder Buków położony jest w bardzo interesującym geograficznie miejscu u północnych wrót Bramy Morawskiej. Miejsce to, w przeszłości i współcześnie, pełni istotną rolę w procesie migracji roślin i zwierząt. Zbudowane tu wały przeciwpowodziowe zapewniają rzece Odrze możliwość swobodnego rozlewania się. Polder Buków z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem do prowadzenia obserwacji naukowych ze względu na występujące tu ciekawe gatunki roślin i zwierząt.

Realizacja 25 minutowego filmu pokazuje łączenie funkcji ochrony przyrody z turystyką i rekreacją.

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.