Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin. Przedmiotem ich prac było wykonanie:

  • diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej oraz
  • diagnozy ekonomiczno – gospodarczej.

W ramach przygotowania dokumentów  przeprowadzono  m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.

Załączniki