Lokalny Program Rewitalizacji Rybnika

Przygotowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowić ma istotne narzędzie w realizacji działań wpływających na rozwój i poprawę sytuacji w obszarach Rybnika, w których występuje silna koncentracja problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki