Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do 2030 roku

Proces opracowania obejmował szereg analiz społecznych w zakresie stanu jak i prognoz zjawisk społecznych. Określono kierunki interwencji publicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i społecznych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki