Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku

Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku jest strategicznym dokumentem średniookresowym, określającym cele i kierunki rozwoju miasta. Proces przygotowania tego dokumentu oparto na metodzie społeczno-eksperckiej, umożliwiającej identyfikację lokalnych potencjałów, problemów i zachodzących w mieście procesów, a także rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Załączniki