Strategia Rozwoju Miasta Żory 2020+

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki