Strategia Rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego

Opracowano projekt strategii rozwoju Klastra wodnego działającego w województwie śląskim. w toku prac określano kierunki rozwoju Klastra w sferze budowanie partnerstw lokalnych i sektorowych na rzecz rozwoju Klastra. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.