Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk

Prace obejmowały opracowanie projektu strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru Jarosław-Przeworsk. Określenie kierunków rozwoju obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Załączniki