Własna firma-Lubię to Czerwionka-Leszczyny cz.1 cz.2

Projekt współfinansowany przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Otwartego konkursu ofert na „Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. Celem Konkursu było wsparcie rozwoju gospodarczego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poprzez wyróżnienie i promocję firm biorących udział w konkursie oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję dobrych wzorców w postaci reportaży filmowych o firmach, które odniosły sukces biznesowy na terenie Czerwionki-Leszczyn